Katılımcı Listesi TR

17 - 20 Nisan 2024 • TÜYAP

Stant RezervasyonuZiyaretçi Kaydı

Etkinlik Programı

17 Nisan - 20 Nisan

PROGRAMI İNDİRİN

GÜN TEMASI: “KUTUNUN DIŞINDA”


• Alışılmışın dışında fikirler
• Malzeme devrimi: Yaratıcı işlemler ve yenilikçi ürünler
• Yapıda geleneksel yöntemleri değiştiren Ar-Ge
• İnovatif süreç yönetimi
• Etkin ve verimli uygulama pratikleri
• Yeni dünya düzeninde ortaklık/paydaşlık yapısı

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • TÜYAP

AÇILIŞ KEYNOTE: MİMARLIĞIN BİLİNDİK SINIRLARINI GENİŞLETMEK

•Alışılmış ne demek alışılmışın dışında ne demek
•Mimarlığın ve tüm üretenlerin kendine bakması
•İş yapma biçimleri yenilenmeli ve iyileşmeli ki tüm zincir dönüşsün
•Tekillik çoğulluk
•Mimarlıkta çoğulluk ve Uygulama pratiklerinde yenilenme, dönüşüm
•Biraradalık
•Ölçeklerarası diyalog
•İcraatın konfor alanından çıkması

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • 11:00 - 11:30
 • TÜYAP

YAPIDA MALZEME DEVRİMİ: YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

•İnovasyon ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) alanında yapı malzemelerinin geleceği
•Yapı malzemeleri alanında son teknolojik yenilikler ve gelişmeler: Örneğin, nanoteknoloji uygulamaları, dayanıklılığı artıran yeni kompozit malzemeler veya enerji verimliliği sağlayan yenilikçi yapı malzemeleri
•Yeni nesil testler, sertifikasyon süreçleri ve dayanıklılık standartları
•Malzemede estetik ve tasarım
•Verimlilik artırıcı uygulamalar
•Maliyet-etkin malzemelerin seçimi ve yapı malzemelerinin ekonomik boyutu

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • 11:30 - 12:30
 • TÜYAP

DÖNÜŞÜMÜN YENİ KODU: EZBER BOZAN İŞ BİRLİKLERİ

Yapı malzemeleri alanında son teknolojik yenilikler ve gelişmeler: Örneğin, nanoteknoloji uygulamaları, dayanıklılığı artıran yeni kompozit malzemeler veya enerji verimliliği sağlayan yenilikçi yapı malzemeleri
• Bilgi ve deneyim paylaşımıyla inovasyonun teşviki
• İş birliklerini hikayeleştirme: 5N 1K
• Ürün geliştirme süreci
• Prototip üretimi
• Pazarlama ve satış stratejileri
• Öğrenilen dersler ve sonrası

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • 13:30 - 14:15
 • TÜYAP

FİKİRDEN ÜRÜNE ENTEGRE TASARIM

•Akademi-sanayi iş birliği: Omuz teması
•Disiplinlerarası tasarımın dinamikleri
•Malzeme bilgisi ve uygulamada farkındalık
•Tasarım sürecinde malzeme seçiminin önemi
•Kolektif çalışma prensipleri, örnekler, iyi uygulamalar

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • 14:15-15:15
 • TÜYAP

YAPI SEKTÖRÜNÜN OYUN DEĞİŞTİRENİ START-UP EKOSİSTEMİ

İşbirliği ile:

 • 17 Nisan
 • 15:30-17:00
 • TÜYAP

GÜN TEMASI: “TASARLA TÜRET, YAPAY ZEKA İLE ÜRET!”

•Tasarımın geleceğini şekillendiren yenilikler: Teknoloji, Yapay Zeka ve IoT
•Yapay zeka ile tasarımın kesişimi
•3D modelleme, akıllı malzemeler ve tasarım süreçlerindeki dönüşüm
•Malzeme teknolojilerinde devrim: İleri düzey çözümler
•Akıllı binaların yaratıcı potansiyeli: IoT ve Yapay zeka entegrasyonu
•Yapay zeka destekli sürdürülebilir Mimarlık

İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • TÜYAP

AÇILIŞ KEYNOTE: YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI

•Temel kavramlar: makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme
•Algoritmik tasarımın mimari projelerdeki rolü
•Veri e tikleri ve güvenlik
•Verimli çalışma modelleri
•Mimarların yapay zeka konusundaki eğitim ihtiyaçları
•Yapay zeka alanındaki gelişmeleri takip etme stratejileri

İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • 11:00 - 11:30
 • TÜYAP

TASARIM TEKNOLOJİLERİNDE DEVRİM: 3B, YAPAY ZEKA VE IOT

•Akıllı teknolojilerin işlevi, avantajları ve gelecekteki potansiyeli
•Hayal gücünün sınırlarını zorlayan yapay zeka programları
•Sonsuz yöntem ve şeklin içinde tasarımcı deneyimi
•Yaratıcı tasarım süreçlerinde teknoloji ile uyum
•Dönüşüm, optimizasyon, performans, veri
•Mimarlar, mühendisler ve teknoloji uzmanları arasında etkileşim ve iş birliği

İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • 11:30-12:30
 • TÜYAP

DİJİTAL VE FİZİKSEL DOKU: MEKAN VE MALZEME SENTEZİ

•Yapay Zeka ve Yapı Sektöründe Dönüşüm: Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yapı sektöründe nasıl bir dönüşüm yarattığına dair genel bir değerlendirme.
•AI destekli malzeme seçimi
•Malzemenin mekanın fonksiyonuyla uyumu
•Akıllı malzemelerin mimariye katkısı


İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • 13:30 - 14:15
 • TÜYAP

AKILLI BİNALARIN YARATICI POTANSİYELİ: YAPAY ZEKA DESTEKLİ MİMARLIK

•Binaların tasarımı, yapımı ve işletilmesi aşamalarında önemli gelişmeler
•Makine öğrenimi ile malzeme seçimi ve inşa süreçlerinde verimlilik
•Yapay zeka ile desteklenen kullanıcı deneyimi tasarımı
•İnsan merkezli tasarım

İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • 14:15-15:15
 • TÜYAP

MİMARLIKTA İŞ BİRLİĞİ ARACI OLARAK TEKNOLOJİ

“Yapı Master Class Mimari Ustalık Sınıfı ve Özel Fuar Turu” kapsamındaki bu söyleşide, üç mimarın teknolojiyi merkeze alan kariyerlerini inceliyor ve süreçte yaşadıklarını, kurdukları iş birliklerini, mimarlık eğitiminin profesyonel hayatlarına kattığı değerleri kendilerinden dinliyoruz. Tasarım ve mimarlık eğitiminin iletişimde, iş birliklerini hayata geçirmede ve teknoloji merkezli sorunlara çözüm geliştirme konusundaki etkilerini irdeleyeceğiz.

İşbirliği ile:

 • 18 Nisan
 • 15:30-16:30
 • TÜYAP

GÜN TEMASI: “YEŞİLİN ÖTESİNDE”

•Sürdürülebilirliğe dürüst bakış
•Etki odaklı tasarım ve doğa esaslı çözümler
•Sektörün sürdürülebilir kalkınma hedefleri boyutu ve uygulama örnekleri
•Çevre dostu ve topluma duyarlı uygulamalar,
•Net sıfır hedefli uygulamalar, karbon ayak izi azaltan malzemeler, sürdürülebilir mimari

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • TÜYAP

AÇILIŞ KEYNOTE: DOĞA ESASLI DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

İçinden geçtiğimiz kriz dönemi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan hayatımızın her alanını sınıyor. Mevcut sistemlerimizi, çözüm paketlerimizi, eğitim metodlarımızı ve operasyonel süreçlerimizi bu yeni dönemin gerçekliğine uyumlamak, adapte olabilen dirençlilik esaslı yeni kodlar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Etki odaklı düşünce bu anlamda büyük değişimlere ilham olabilecek, belirsizliğin potansiyelini kuvvete dönüştürebilecek bir düşünce sistemi sunuyor. Aynı şekilde Doğa Esaslı Çözümler, İnsanın Doğa üzerinde verdiği mücadeleyi kazanamayacağını kabullenişini ve parçası olduğu Doğa ile uyumlu bir yaşam hayalini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu iki kavrayış yeni dönemin yol haritası, yapı sektörü başta olmak üzere tüm lokomotif sektörlerin yeni gerçekliği olabilir.

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • 11:00 - 11:30
 • TÜYAP

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DÜRÜST BAKIŞ

•Yapı sektöründeki ekonomik faydaların adil bir şekilde dağıtılmasına dair ipuçları
•Çevre dostu ve topluma duyarlı uygulamalar
•Yapısal çevrenin çeşitli paydaşlar arasında iş birliği içinde nitelikli gelişmesi
•Yerel toplumların ve doğal çevrenin korunmasını sağlayan çalışmalar

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • 11:30-12:30
 • TÜYAP

TASLAKLARIN ÖTESİNDE: KARBON NÖTR YAPILAR İNŞA ETMEK

•Sürdürülebilir mimarlık ilkelerine dayalı bir şekilde planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi
•Doğa esaslı malzemeler ile net sıfıra ulaşmak
•Yapı malzemelerinde sürdürülebilirlik kriterleri ve inovasyon
•Piksellerden köklere doğa esaslı tasarım
•Yapılarda yenilenebilir enerji ve karbon dengeleme

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • 13:30-14:15
 • TÜYAP

DOĞADAN ÖĞRENEN MİMARLIK: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VERİ YÖNETİMİ

•Sürdürülebilirliğin ölçümü nasıl mümkün? Mimari üretimde strateji geliştirme prensipleri
•Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları içeren sürdürülebilirlik prensipleri ile gelişen mimarlık
•Yapısal çevrenin olumsuz etkilerini minimize etmenin yolları ve iyi uygulamalar
•Hafif, dayanıklı ve sürdürülebilir malzemelerin mimari tasarımdaki rolü
•Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir yapı malzemeleri,
•Enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve yeşil binalar için kullanılan yenilikçi malzemeler
•Data kirliliğinde hayal ve üretim

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • 14:15 - 15:15
 • TÜYAP

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

“Yapı Master Class Mimari Ustalık Sınıfı ve Özel Fuar Turu” kapsamındaki bu söyleşide, yeşil yapılara odaklanılacak. Üç farklı meslek grubundan konuklar ile yeşil ve sürdürülebilir tasarımları gerçekleştirmek için gerekli iş birliklerinin izini süreceğiz. Su yönetimi, geri dönüştürülebilir yapım sistemleri ve yeşil yapı süreç danışmanı olan konuklarımız, sürdürülebilir fiziksel çevreleri tasarlamak ve hayata geçirmek için nasıl iş birliklerine ihtiyaç duyduğumuzu kendi deneyimleri üzerinden bize aktaracak.

İşbirliği ile:

 • 19 Nisan
 • 15:30 - 16:30
 • TÜYAP

GÜN TEMASI: "MİMARİ İLETİŞİMİN DNA’SI"

•Yapı sektöründe iletişim ve pazarlama trendleri
•Sosyal medyada mimarlara ulaşmanın kodları
•Yeni dünya düzeninde işverenlere ulaşmanın ipuçları
•Piyasada hayatta kalma kılavuzu
•Kimlik ve kampanya tasarımı
•İnşaat sektöründe marka iletişimi güçlendirme
•Ölçülebilir sosyal etki yaratma yolları

İşbirliği ile:

 • 20 Nisan
 • TÜYAP

AÇILIŞ KEYNOTE

•Yapı sektöründe iletişim ve pazarlama trendleri
•Sosyal medyada mimarlara ulaşmanın kodları
•Yeni dünya düzeninde işverenlere ulaşmanın ipuçları
•Piyasada hayatta kalma kılavuzu

İşbirliği ile:

 • 20 Nisan
 • 13:00-13:30
 • TÜYAP

FORUM

•Marka İletişimi ve Sosyal Etki: İnşaat Sektöründe Başarı Hikayeleri
•İnşaat sektöründe marka iletişimi güçlendirme
•Ölçülebilir sosyal etki yaratma yolları
•Yaratıcı Kimlik Tasarımı: Mimarın İmzası
•Deneyim, marka, mekan, grafik tasarımı kesişimi
•Tüm duyulara hitap eden mekanlar
•Yeni Medyada İşverenlere Ulaşmanın İpuçları

İşbirliği ile:

 • 20 Nisan
 • 13:30 - 15:15  
 • TÜYAP

OLASILIKLAR ATLASI

“Yapı Master Class Mimari Ustalık Sınıfı ve Özel Fuar Turu” kapsamındaki bu söyleşide, malzeme teknolojisinde yaşanan değişimler, sosyal etkilerin merkeze alındığı tasarım süreçleri, teknolojik gelişimleri merkeze alan girişimler ve daha fazlası masaya yatırılacak. Yapı sektörü için olasılıklar hiç olmadığı kadar fazla ve bu olasılıklar denizinde hedefimize ulaşmak için yeni rotalara ve yeni iş birliklerine ihtiyacımız var. Olasılıklar Atlası, tasarımda ve yapıda yeninin rotasını girişimcilere, malzeme uzmanlarına, tasarımcılara soracak, geleceğin haritasını çizmeye çalışacak.

İşbirliği ile:

 • 20 Nisan
 • 15:30 - 16:30
 • TÜYAP