ZeroBuild Zirvesi Programı

 

ZeroBuild Zirvesi

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit'22’de “Change Starts Here! - Değişim Burada Başlıyor!” sloganı ile 16 oturumda 100’e yakın konuşmacı kamuoyuna dünyadan ve ülkemizden uygulama örneklerini, mimarlık-mühendislik bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleriyle “Sıfır Enerji Binalara” ulaşmanın uygulanabilir yol haritasını konuştular.


ZEROBUILD SUMMIT’22 KONFERANSLARI
 
 • Açılış Oturumu: ZeroBuild Summit’22 
 • Türkiye’nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası 
 • Çevresel ve Sürdürülebilir Finans 
 • Sıfır Karbon Binalar Projesi 
 • 2053’e Kadar Karbon Nötr Şehirler Kurmanın Yolları 
 • Türkiye’de Atık Isı Potansiyeli ve Atık Isı Geri Kazanımı 
 • Enerji Verimliliğinde Yeni ve Yenilikçi Yaklaşımlar 
 • Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin ZeroBuild’e Etkisi ve Katkısı 
 • Sıfır Enerji Binalara Ulaşmanın En Akılcı Yolu “Pasif Evler ve Pasif Eve Uygun Komponentler”
 • Net Sıfır Karbon Binalar Taahhüdü 
 • nSEB ve Isı Yalıtımı 
 • Alternatif Enerji Sistemleri
 • Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Arasında Sinerji 
 • Enerji Etkin Tasarım ve Sürdürülebilir Mimari
 • Yapılarda Karbon Emisyonlarının Azaltımında Malzeme Yönetimi 
 • Kapanış Oturumu: Sıfır Enerji Bina ile Geleceği İnşa Et Deklarasyonu