Dr. Hasan Cenk Dereli

NOBON Kurucusu

Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun, H. Cenk Dereli, yüksek lisans derecesini, kentlilerin gündelik hayat ve kentsel mekanın biçimlenişine yaratıcı katkılarını çalıştığı 'Kentsel mekanda Gündelik Yaratıcılık' adlı tezi ile aldı. 2017 yılında yaratıcı cemiyetlere, UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'na ve kentte yaratıcılığa odaklandığı eylem odaklı araştırma niteliğindeki doktora çalışmasını tamamladı. Kendi kişisel yaratıcı üretimleri radyo programcılığından müziğe, tasarım araştırmalarından etkinlik organizasyonlarına kadar yayılan bir pratiği tanımlar. Ljubljana ve İstanbul Tasarım Bienallerine işleri ile katıldı. 2011 yılında Parson-Paris Creative Residency Programına (Paris), 2015 yılında IASPIS Residency Programına (Stockholm) seçildi. Herkes İçin Mimarlık adındaki kar amacı gütmeyen derneğin üyesi ve proje koordinatörlerinden biridir.