Yapı sektörünün dijital geleceği


Dev adımlarla ilerleyen dijital teknolojiler, tüm sektörleri etkilemektedir. Yapı sektöründe de dijital dönüşüm süreci başlamıştır.


Dev adımlarla ilerleyen dijital teknolojiler, tüm sektörleri etkilemektedir. Yapı sektöründe de dijital dönüşüm süreci başlamıştır. Sürdürülebilir küresel rekabet gücünün arttırılması için, binaların tasarlanması ve inşa edilmesi sürecinde, bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması bir zorunluluk halini almıştır.
Öyle ki, bulut teknolojisi, giyilebilir teknoloji, mobil çözümler, BIM ve VR/AR yazılımları, işbirliğine dayalı çözümler, keşif dronları ve dijital haritalama, robotlar ve 3D yazıcılar ve de Nesnelerin interneti de dâhil olmak üzere mimarlar ve inşaat şirketleri için geniş olanaklar sunuluyor.
 
'Akıllı' hareket, akıllı evler ve şehirler, tek bir çözüm sağlamak adına dünya genelinde birçok ülkede yaygınlaşmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan araştırmaya göre 2050 yılında büyük şehirlerde yaşayan insan sayısı 7 milyara ulaşacak. Hem sosyal hem de altyapıya yönelik büyük sorunlara neden olacak yoğunlaşmaya 'akıllı ev' ve 'akıllı şehir' konseptleri ile çözüm aranıyor. 
 
5 yıl içerisinde 1,3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olması beklenen konsept için Apple, Samsung, Microsoft ve Google gibi şirketler şimdiden rekabet içine girdiler.  Bill Gates, ABD'nin Arizona Eyaleti'nde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı.
 
Türk inşaat sektörü, dijitali nasıl karşılıyor?
Türkiye, şehirlerini akıllı şehirlere dönüştürerek kazanç sağlamaya başladı. Akıllı LED şehir aydınlatması, sensörler, akıllı trafik ışıkları, akıllı atık yönetimi ve atığı enerjiye dönüştürme sistemleri, ücretsiz Wi-Fi, şehir bilgileri ve afet yönetim merkezleri, güneş enerjisi üretimi ve aydınlatma, uzaktan su sayacı okuma, su kullanımını kontrol etmek için SCADA sistemleri ve elektrikli otobüsler Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde kullanılmaya başlandı. Yakın gelecekte güvenlik için yüz tanıma teknolojisi de dâhil olmak üzere akıllı elektrikli araba paylaşımı ve yüksek çözünürlüklü CCTV sistemleri de günlük hayatın bir parçası olacak. 
 
Kalkınma Bakanlığı, yerel makamların akıllı şehir çözümlerini teşvik etmenin yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin akıllı şehir projelerini finanse etmek için ulusal seviyede finansman sağlayan, kademeli bir yaklaşım başlattı.
 
Türkiye'de dijital teknolojilerin kullanımı ne yönde?
Dijital teknolojiler konusu inşaat sektöründeki herkesin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye İMSAD tarafından gerçekleştirilen 8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ temasını işledi. 
 
Oturumlarda, siber saldırılar ve bunlardan kaçınma, bilgisayar sistemleri arasında birlikte çalışabilirlik ve dijital teknolojilere geçiş süreci konularını konuşuldu.
 
Türkiye IMSAD başkanı Ferdi Erdoğan, zirvede “Dijital platformların ve uygulamalarının projelere entegre edilmesi, bu entegrasyon için gerekli dataların yatay entegrasyonu ile gerçekleşecektir. Yani tedarikçi, üretici, iş ortakları, bayiler, distribütörler, yapı marketleri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, ustalar, nihai kullanıcılar aracılığı ile toplanıp bilgiye dönüştürülmesi ve geleneksel süreçlerin, hedeflerin optimize edilmesinden bahsetmekteyiz. 
 
Geleneksel malzeme seçiminden; veri üreten çağdaş, yenilikçi, hafif, çevreyle barışık malzemelere geçişten, tasarımda ve mühendislikte dijital entegrasyondan, evin içinde dolaşmak yerine müşterinin aklında fikrinde dolaşmaktan söz etmekteyiz.” dedi.
 
Bina bilgi modellemesi BIM, şu anda ülke çapındaki projelerin ayrılmaz bir parçası ve dünyanın en büyük havaalanı projesi olan İstanbul Büyük Havaalanı'nda da kullanılıyor. 
İstanbul Büyük Havaalanı BIM Direktörü Dr. Ozan Köseoğlu, BIMIreland dergisine "BIM, programımızın şantiyede vaktinde ilerlemesini hatta vaktinden önce bitmesini sağlıyor. Bu nedenle tasarım ve inşaatın verimliliğini arttırmada stratejik bir role sahip. BIM, alt yüklenicileri kontrol ederek öngörülemeyen maliyet aşımlarını ortadan kaldırırken, şantiyedeki atıkları azaltıyor. Ayrıca, BIM'in sadece teknolojik avantajlarıyla değil, aynı zamanda insanların sanal bir işbirliği ortamında bir araya getirmesiyle de başarı sağladığını fark etmemiz gerekir. Türkiye’de BIM’e adaptasyon süreci hâlihazırda hız kazanmış durumda. Geleneksel inşaat yöntemlerini kompleks bir bilgi birikimi ile değiştirmek, bu adaptasyon sürecindeki en zorlu kısımdır. Kültürel değişimi sağlamak ancak vizyon, strateji ve doğru uygulama ile mümkündür. Bu nedenle, BIM'in yalnız teorik arka planının kavranması yeterli olmaz; net bir vizyon belirlenmesi, doğru stratejinin vurgulanması ve kesintisiz uygulamanın sağlanması gerekir” dedi.
Geri