Türkiye’de yeşil bina uygulamaları: genel bakış


Son yıllarda inşaat endüstrisi, yapıların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla yeşil binalara yönelmeye başlamış durumda.

Son yıllarda inşaat endüstrisi, yapıların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla yeşil binalara yönelmeye başlamış durumda. Global olarak, yeşil bina sektörü 2005'de 3 milyar dolardan 2015 yılında 120 milyar dolara çıktı ve Grand View Research Inc'e göre 2022'ye kadar 364 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de sürdürülebilir inşaatta gözlenen büyüme hızı dikkat çekiyor.

Türkiye yeşil bina uygulamalarını ne kadar benimsiyor? 
 
Türkiye'deki ekonomik kalkınma, konut, altyapı ve enerji talebini de beraberinde getiriyor. Elektrik kesintileri ve hâlihazırda enerji fiyatlarında görülen artışlar, enerji verimliliğini öncelikli hale getirdi. Bu durum, Türkiye’nin inşaat sektörünün sürdürülebilir bina uygulamaları açısından lider konuma gelmesini sağladı.
 
Pazar potansiyeli
Projelerin ülke çapında yaygınlaşmasıyla birlikte yeşil bina sektörü, Türkiye'de büyük ilerleme kaydetti ve büyüme için hala geniş bir alan var.
 
Türkiye Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından yapılan tavsiyelerde, 2023 yılına kadar sayının toplam 7,5 milyona ulaşması için yılda 600.000 konut yapılması çağrısında bulunuldu. Research and Market'in 2015 raporunda, çevre dostu bina talebinin 2014-2019 döneminde artacağı öngörülüyor.  
 
Türkiye'de konut ve konut dışı inşaat projelerine yönelik mevcut ve beklenen talebin yanı sıra yeşil binanın uzun vadeli maliyet etkinliği konusundaki farkındalığın artması, malzeme ve hizmet tedarikçileri için büyük iş potansiyeli sağlıyor. 
 
Sertifikasyon
LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) ve BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) sertifikasyon programları, toplam 400 sertifikalı projeyle Türkiye'deki yerini sağlamlaştırmış durumda.
 
ABD Yeşil Bina Konseyi, Aralık 2009'da 4,78 milyon brüt metrekare ile Türkiye'yi LEED sertifikalı alanlar listesinde dünyada 8. sıraya yerleştirdi. İvme her geçen gün yükseliyor; Türkiye'nin bugüne kadarki 191 LEED onaylı projesinin %66'sı 2015-2016 yılları arasında sertifikalandı. 
 
2007 yılında kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye'de yeşil bina projelerinin uygulanmasına öncülük etti. ÇEDBİK’in üye sayısı, 25 kurucu üyeden 130 üyeye ulaştı. Dernek, USGBC ile yapılan sözleşme kapsamında LEED faaliyetlerini desteklemekte ve Türkiye'nin iklim koşullarına uygun ve depreme dayanıklı yeni konutlar için bir setifikasyon sistemi olan ÇEDBİK-Konut'u kurdu.
 
Devlet Teşvikleri
Hükümet, sürdürülebilir bina uygulamalarını teşvik edip:
- 10. Ulusal Kalkınma Planı
- Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-23)
- Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010-20)
- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
- Bina Enerji Performansı Yönetmeliği
 
gibi bir dizi politikayı hayata geçirdi.
 
Büyük projeler
LEED-gümüş sertifikalı Yeni İstanbul Havaalanı gibi Türkiye'nin yüksek profilli yeni yapıları, çevre dostu düzenlemelerden git gide daha çok faydalanıyor. Havalimanının Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren şunları söyledi: “Binanın kendi ihtiyaçları için yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri su kullanılarak yılda 1,5 milyon m3 su tasarrufu sağlanacak. Bu da 5.500 hanenin yıllık su tüketimine eşit. Enerji verimliliği konusundaki çabalarımız, 19.000 hane halkının yıllık enerji tüketimine eşdeğer ve yılda 30.700 ton CO2 tasarrufu sağlayacak.”
 
Aydın’da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan son yenilemeyle, günışığını takip eden parabolik güneş ışığı kolektörleri ve ülkede ilk kez kullanılan, tek seferde elektrik, ısıtma ve soğutma sunarak gücün daha da verimli kullanılmasını sağlayan yeni bir trijenerasyon sistemi kurularak enerji tüketimi %50 oranında azaltıldı.  
 
Diğer yeşil bina projeleri arasında T. Garanti Bankası Karşıyaka Ofisi, IS-GYO Teknoloji ve Operasyon Merkezi ve Ağaoğlu Maslak 1453 C Blok bulunuyor ve bunların hepsi 2017'de LEED altın sertifikası aldı. 
Geri