Bu İnternet Sitesi Çerezlerden Faydalanmaktadır

Bu internet sitesi deneyiminizi geliştirmek amacıyla çerezlerden faydalanmaktadır. Bu web sitesinde dolaşmaya devam ederek veya bu mesajı kapatarak çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

42. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul
18 - 22 Haziran 2019 • İstanbul, Türkiye, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Mantolama NedirMantolama, binalarda iç ısıyı muhafaza etmek, dışarıdaki ısının ise içeriye girmesini engellemek için yapılan bir yalıtım şeklidir. Mantolama yalnızca içerideki yüksek ısının dışarı çıkmasını engellemek değil, aynı zamanda mevsim şartlarına göre içerideki serin havanın da dışarı çıkmasını engeller. Mantolama sistemi günümüzde sıkça kullanılmakla beraber, enerji tasarrufu sağlaması sebebi ile de tercih edilmektedir.

İnsanlar rahat, huzurlu ve ekonomik bir hayat sürdürme ihtiyacını her zaman istemişlerdir. Zaman geçtikçe değişen yaşam koşulları, yeni çözüm yolları üretilmesine sebep olmuştur. Konut ve binalarda ısı izolasyonu da hem insani ihtiyaçların hem de doğanın şartları gereği zorunluluk haline gelmiştir. Dünya nüfusunun hızla artması ve bu hıza yetişemeyen enerji kaynakları mantolama gibi alternatif çözümlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Mantolama sistemi ekonomik olmasının yanında, aynı zamanda insanların yaşamını olumsuz etkileyen doğa kirliliğinin de önüne geçmektedir.

Mantolamanın Yararları • Isı kaybını önler.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Yapıda oluşan nem, rutubet, mantar, çatlak gibi olumsuzlukların oluşmasını önler.
 • Çevre dostudur.
 • Sağlıklı yaşam koşulları oluşturur.
 • Isı ve su tasarrufu sağlar.


Mantolama, binaların dış cephesine, çatılara, depo ve garaj bölümlerine, soğuk hava depolarına uygulanabilir.
Mantolama işlemleri binanın yapısına ve büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Yapılarda ısı izolasyonu için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere birden fazla yöntemle yapılabilir. Bir yapının yalıtımını sağlamak için en iyi ve en avantajlı yöntem mantolama sistemidir.

Mantolama Nasıl Yapılır?Mantolama, iç cephe mantolama ve dış cephe mantolama olarak ikiye ayrılır. Binanın yapısına ve mantolama türüne göre kullanılan malzemeler değişkenlik gösterebilir.

Öncelikle mantolama yapılacak alanın pürüzsüz ve düz olması gereklidir. Yüzeyin temiz olmasına da dikkat edilmelidir. Kullanılacak malzemeler ısı yalıtım levhasının kalınlığına göre de farklılık gösterir, bu sebeple su basman profilleri ısı levhasına göre tercih edilmelidir. Duvara yapıştırılacak olan ısı yalıtım levhalarına yapıştırıcı gerekli miktarda sürülmeli ve duvar ile arasında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Isı yalıtım sistemi dayanıklılığını arttırmak için dübel ile sabitlenmeli, ancak bu dübel mutlaka ısı yalıtım levhasının kalınlığına göre olmalıdır. Yapıştırılan ve dübelle sabitlenen ısı yalıtım profillerinin arasında boşluklar oluşabilir ya da ısı yalıtım sistemi bu boşluklardan zamanla aşınma gösterebilir. Bu sebeple ısı yalıtım sisteminin boşluklarına köşe profilleri yerleştirilir ve düzgün bir köşe oluşturulur. Dış cephe ısı yalıtımı esnasında levhanın üzerine bir kat sıva sürülür ve kurumadan donatı filesi ile üzeri kaplanır. İkinci kat sıvayı sürmek için ilk kat sıvanın kurumasını beklemeye gerek yoktur. Isı yalıtımı için özel boyalar olmakla beraber sıvanın üzerine direkt uygulanabilir ya da sıvadan dolayı oluşan pürüzlü zemini düzeltmek için mineralli sıvı uygulanıp daha sonra boya işlemi yapılabilir.

Mantolama işlemi hem iç hem de dış cephe için aynı mantıkla ilerlese de dış cephede daha kalın ısı yalıtım levhaları tercih edilir.

Mantolama işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar • Binanın yapısına göre doğru kalınlıkta levha kullanmak
 • Isı yalıtım malzemesinin kalitesine dikkat etmek ve uygun ısı yalıtım malzemeleri seçmek
 • Dış cephe yalıtım malzemesinde doğru rengi kullanmak (siyah, beyaz, gri)


Mantolama sistemi binanın hem iç cephesine hem de dış cephesine yapılmakla beraber, dış cepheye yapılan ısı yalıtımı sistemleri çok daha etkilidir. Etkili olmasının sebebi ise hava koşullarıyla direkt temas halinde olması ve olumsuz hava koşullarını doğrudan yapının dışında tutmasıdır.

Mantolama ÇeşitleriDış Cephe MantolamaDış cephe mantolamadaki amaç dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan yapı içerisindeki ısıyı korumaktır. En çok tercih edilen ısı yalıtımı sistemlerinden biridir. Genellikle taşyünü, EPS, XPS ısı yalıtım levhaları kullanılır.

İç Cephe MantolamaYapılış şekli dış cephe mantolama ile aynı olmakla beraber amaç içerideki ısının dışarıya çıkmasını engellemektir. Ayrıca dış cephenin aksine üzeri alçıpanla kapatılabilir. Daha çok EPS, XPS ve karbonlu EPS ısı yalıtım levhaları tercih edilir.

Ortadan Mantolama

Birden fazla som yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtım katmanının oluşturduğu iki katmanlı dış duvar sistemi, ortadan ısı yalıtımlı dış duvar olarak adlandırılabilir. Ortadan ısı yalıtımı mantolama sisteminde sıklıkla ahşapyünü, taşyünü, köpük veya EPS-XPS sert köpük kullanılır.

Çatılarda Mantolama

Çatı mantolama için pürüzsüz ve düzgün bir zemin olması gereklidir. Eğer bina çatısı sert ve ağır malzemelerle kaplanacak ise yumuşak olmayan ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır.

Döşemelerde Mantolama


Döşemelerde mantolama sisteminde su geçirmeyen XPS ısı yalıtımı levhaları kullanılır.

Malzeme Çeşidine Göre Mantolama


Mantoma kullanılan malzemelere göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

EPS Mantolama:


Kalınlığı ve ısı iletkenliği azalmayan ısı yalıtımı malzemesidir. Dayanıklı ve hafiftir.

Karbonlu EPS Mantolama:


Isı yalıtım özelliği çok gelişmiştir ve gri renktedir. Binalarda iç ve dış cepheye uygulanabilir.

XPS Mantolama:


Su, buhar ve nemden olumsuz etkilenmez. Çatıda, zeminde ve bina cephelerinde kullanılabilir.

Taşyünü Mantolama:


Kullanım yerine göre farklı şekillerde üretilebilir. Boru ısı yalıtımı için de kullanılan bu malzeme ısı ve ses yalıtımı için de tercih edilebilir.

Fugalı Mantolama:


Bina dış cephesinde oluşan çatlak ve yıpranmaları önlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca yapıya estetik bir görünüm de katar.

Mantolama HesaplamaIsı yalıtımı uygulamaları öncesinde önem arz eden konulardan bir tanesi de yapının gereksinim duyduğu izolasyon seviyesine ulaşmak için kullanılacak ısı yalıtım malzemelerinin belirlenmesidir. Malzeme maliyetinin hesaplanması için ilk olarak yapının ölçümü yapılmalıdır.

Bina Ölçüm Aşamaları • Kaç tane cepheye mantolama yapılacağı hesaplanmalı,
 • Cephelerin boyutları ayrı ayrı hesaplanmalı,
 • Cephede bulunan pencere, balkon, kapı gibi boşluklar ölçülmeli,
 • Toplam cephe alanından, hesaplanan tüm boşluklar çıkarılıp metrekare cinsinden hesaplanmalıdır.


Isı yalıtımı yapılacak olan yapının mantolama hesaplaması, bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösterir. Örneğin, hava koşullarının çok sert olduğu bir bölge ile çok daha ılıman bir bölgede bulunan yapının mantolama hesaplaması aynı yapılmaz. Kullanılan ürünler farklılık gösterebileceği gibi, malzemelerin boyutları, kalınlığı gibi değişkenler de söz konusu olabilir.

Mantolama ZorunluluğuIsı Yalıtımı Yasal Zorunluluğu5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre; 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile 50 metrekare üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, Enerji Kimlik Belgesi’nin çıkartılmaması beraberinde pek çok yaptırım ve masraf getirerek, ısı yalıtımını zorunlu kılmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7. Maddesinin 1. fıkrasının d bendinde Enerji Kimlik Belgesini düzenlemek zorunluluk haline getirilmiş, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakılmıştır:

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.”

Binalarda Enerji Performansı YönetmeliğiBu yönetmeliğe göre; Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın asgari enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini ve ısıtma - soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Bu sayede, ait olduğu binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A yüksek verimli bina anlamında iken G harfi verimsiz binalara verilir. Olması gereken optimum yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise C enerji sınıfı ile belirtilir.

Bizimle iletişime geçmek için bu formu doldurun.
 

 
 

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul adını kullanarak bazı katılımcılarımıza International Fairs Directory adlı bir firma tarafından e-posta ve posta yoluyla sahte firmalardan, firma bilgilerinin güncellenmesini isteyen bir form gitmektedir. Bu formu doldurduğunuz takdirde bilgilerinizin güncelleneceği ve katalogda kullanılacağı, bunun sonucunda da bir ücret ödemeniz gerektiğine dair yapılan bilgilendirmeye ve tarafınıza iletilebilecek herhangi bir faturaya itibar etmeyiniz.